Gennemsigtighed og klare linjer øger tilliden

 

Informationsmateriale der er til at forstå, er med til at skabe transparens og tryghed, og er i sidste ende med til at øge jeres patienters loyalitet. I dag bliver alt delt - både de gode og de dårlige historier. Kan I tåle at komme i jeres patienters søgelys? Kan jeres patienter gennemskue de behandlinger, I tilbyder?


BITCOM er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i kommunikation målrettet sundhedsbranchen. BITCOM kan bistå med at gennemskue og forstå variablerne og dermed hjælpe med at planlægge den skriftlige kommunikation i overensstemmelse med lovgivningen. Med udgangspunkt i det letforståelige budskab og den gode relation er visionen at få skabt et gennemarbejdet materiale, som sikrer patienten et grundigt overblik og samtidig sikrer jer på klinikken, at alle Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer overholdes.

 
 
patient1.jpg

information til patienten

Mangler I at få udfærdiget patientinformation, informationsbrochurer, instruktionsmanualer, procesbeskrivelser eller andet til klinikken?

internal_edit.jpg

Information til personalet

Har I behov for at få udarbejdet skriftlige redegørelser for ændringer af procedurer i forbindelse med et tilsynsbesøg? Eller skal I have lavet en personalehåndbog for klinikkens ansatte?