Gennemsigtighed og klare linjer øger tilliden

 

Informationsmateriale der er til at forstå, er med til at skabe transparens og tryghed, og er i sidste ende med til at øge dine patienters loyalitet. I dag bliver alt delt - både de gode og de dårlige historier. Kan du tåle at komme i dine patienters søgelys? Kan dine patienter gennemskue de behandlinger, du tilbyder?


BITCOM er et freelancebureau, der er specialiseret i kommunikation målrettet sundhedsbranchen. Med udgangspunkt i det letforståelige budskab og den gode relation, er visionen at få skabt et gennemarbejdet materiale, som sikrer din patient et grundigt overblik og samtidig sikrer jer på klinikken, at alle Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer overholdes.

 
 
patient1.jpg

information til patienten

Mangler I at få udfærdiget patientinformation, informationsbrochurer, instruktionsmanualer, procesbeskrivelser eller andet til klinikken?

internal_edit.jpg

Information til personalet

Har I behov for at få udarbejdet skriftlige redegørelser for ændringer af procedurer i forbindelse med et tilsynsbesøg? Eller skal I have lavet en personalehåndbog for klinikkens ansatte?